Slider

Przewodniczący:
- Julia Warszawska, klasa IIIa

Zastępca przewodniczącego:
- Klaudia Waszek, klasa IIIa

Skarbnik:
- Paulina Koszowska, klasa IIIc

Opiekunowie samorządu:
- mgr  Barbara Ziętek
- mgr  Jakub Biłyk

Odpowiedzialny za "Szczęśliwy Numerek":
-

Regulamin "Bonu Podarunkowego SU"

Harmonogram Samorządu Uczniowskiego

Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego