Slider

Gimnazjum nr 5 bierze udział w projekcie „ PO WER – wiedza, edukacja, rozwój”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy projekt „Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”.   Został dobrze oceniony i dzięki temu zostaliśmy zakwalifikowani do jego realizacji. Nauczyciele odbyli szkolenia w Portugalii. Tam w jednej ze szkół w międzynarodowym składzie doskonalili warsztat pracy. Docelowo zdobyte umiejętności będziemy wdrażać w pracy z Państwa dziećmi.

W projekcie biorą udział następujący nauczyciele:

  • p. Anna Wojkowska
  • p. Donata Dzimińska – Bizub
  • p. Ewa Fila
  • p. Beata Wrona
  • p. Barbara Ziętek
  • p. Tomasz Nowak
  • p. Jakub Biłyk

Lista rezerwowa:

  • p. Katarzyna Tobiasz

 Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej - osoby zakwalifikowane do projektu POWER "Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju"

erasmus 6 20170606 2067304516W kwietniu i maju 2017 r. nauczyciele z Gimnazjum nr 5 im. Polskich Noblistów wzięli udział w kursie i obserwacji zajęć (job shadowing) na temat „Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”. Docelowe miejsce szkolenia to portugalskie miasto Barcelos.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie się z tamtejszym systemem oświaty, metodami pracy i formami organizacji zajęć po to, by najlepsze rozwiązania przenieść na rodzimy grunt.

Aby uczestniczyć w takiej formie doskonalenia, należało zgłosić swój udział w programie Erasmus+ oraz przygotować projekt, który musiał zostać pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.

Spotkania w międzynarodowym składzie pozwoliły nauczycielom na zdobycie ciekawych i konkretnych informacji, którymi najpierw podzielą się z gronem pedagogicznym i uczniami, a następnie postarają się je wykorzystać w swojej codziennej pracy.