Slider

Uczniowie realizują program autorski wychowania fizycznego obejmujący 10 godzin tygodniowo: 6 godzin to treningi na krytej pływalni na Osiedlu Stałym, a 4 godziny to lekcje wychowania fizycznego w bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.


klasy o profilu pywackim 1 20131108 1919192527klasy o profilu pywackim 4 20131108 1280156475